5847 ellsworth ave, shadyside412.362.5656soba@bigburrito.com

sake flight  16

(junmai daiginjo, honjozo, nigori)

carafe

sho chiku bai hot    9
ozeki nigori coarse filtered   15

 

individual cup (180ml)

kitaro jungin (junmai ginjo)  20

miyazakora panda (junmai)  15

kunizakari (junmai nigori)  10

oyaji gokuraku (junmai ginjo)  22

funaguchi shinshin (nama)  18

bottles  (300ml)

dassai 39 (junmai daiginjo)  53

dassai 50 “otter fest” (junmai daiginjo nigori)  39

kubota senju (ginjo)  41

hakushika (junmai taru)  25

suijin (junmai)  37

suigei “drunken whale” (junmai)  53

hakushika kijuro (honjozo)  28

kikisui no karakuchi (honjozo)  26

sayuri (junmai nigori) 720ml  45

yuki no bosha (junmai ginjo)  45

Menu